En prepkurs för Generation Z.
Plugga inför Hanken.

En prepkurs för Gen Z.
Plugga inför Hanken.

PREPPARENS E-KURS

ÖVA IN - DIGITALT

Vi vill hjälpa dig lyckas! Prepparens e-kurs revolutionerar din inlärning, och hjälper dig på vägen till dina drömmars studieplats.

Prepparen E-KURS är en onlinekurs som förbereder sina deltagare till Hankens inträdesprov. Kursen innehåller material i både text- och videoformat som stöder lärandeprocessen. Kursen är tillgänglig närsomhelst och varsomhelst – på landet, där hemma eller på brigaden!

E-kursen sammanfattar kursinnehållet i enkla videoklipp, vilka ger dig nya synvinklar på provmaterialet och variation till inlärningen. Efter varje lektion ställs flervalsfrågor du kan svara på för att repetera det du lärt dig, och försäkra dig om att du hänger med. Teorin finns också sammanfattad i löpande text under varje avsnitt, vilket stöder förståelsen av innehållet.

Vår digitala onlinebaserade prepkurs lanserades för första gången under våren 2017, och vi har utvecklat kursen vidare sedan dess. Även nu år 2021, har vi anställt föreläsare för att skapa mera innehåll till kursen under vårens lopp. Som bas för kursen ligger det material vi skapat tidigare säsonger.

Vårt mål är att stöda unga vuxna inför inledandet av studier vid svenskspråkiga handelshögskolor i Finland. Med denna onlinekurs erbjuder vi ett flexibelt inlärningssätt som inte diskriminerar på basis av hemort. Kursen är också det förmånligaste alternativet bland prepkurser till Hanken. Vi har föreläsningar inom varje ämnesområde: samhällslära, historia och matematik. Inträdeslitteraturen förklaras för dig i form av videoföreläsningar som våra föreläsare bandat in, och dessutom kan du få svar på dina frågor, som lätt uppstår då du läser till inträdesprovet!

Prepkurs till Hanken

E-Kurs 2021
€199
174
  • Videoföreläsning (2x Speed tillgänglig)
  • Quiz: Miniförhör & Övningsuppgifter
  • Sammanfattande Textmaterial
  • 57 st Lektioner i Historia, Samhällslära & Matematik

Provkör