En modern prepkurs
inför Hanken.

En modern prepkurs
inför Hanken.

PREPPARENS E-KURS

ÖVA IN - DIGITALT

Vi vill hjälpa dig lyckas! Prepparens e-kurs revolutionerar din inlärning, och hjälper dig på vägen till dina drömmars studieplats.

Prepparen E-KURS är en sammanfattande Prepkurs som förbereder dig inför inträdesprovet till Hanken. Kursen innehåller material i både text- och videoformat som stöder lärandeprocessen. Kursen är tillgänglig närsomhelst och varsomhelst – på landet, där hemma eller på brigaden!

E-kursen sammanfattar kursinnehållet i enkla videoklipp, vilka ger dig nya synvinklar på provmaterialet och variation till inlärningen. Efter varje lektion ställs flervalsfrågor du kan svara på för att repetera det du lärt dig, och försäkra dig om att du hänger med. 

Teorin finns också sammanfattad i löpande text under varje avsnitt, vilket stöder förståelsen av innehållet. Vi har föreläsningar inom varje ämnesområde: samhällslära, historia och matematik.

Prepkurs till Hanken

E-Kurs 2023
199
  • Videoföreläsning
  • Quiz: Miniförhör & Övningsuppgifter
  • Sammanfattande Textmaterial
  • 57 st Lektioner i Historia, Samhällslära & Matematik

Testa gratis!