Anmälning

ANMÄLAN FÖR ÅRETS PREPKURS ÄR NU ÖPPEN!

Anmäl dig redan idag!

 
contract-icon1

Prepkursavtal

För att kunna anmäla dig måste du godkänna avtalsvillkoren nedan.
form-icon2

Fyll i formuläret

Anmäl dig till prepkursen genom att fylla i formuläret. Kom ihåg att godkänna prepkursavtalet och tryck på "Skicka anmälan".
confirmation-icon3

Bekräftelse

Du får en anmälningsbekräftelse till den e-post du har angett. Ifall du inte får bekräftelsen, kan du kontakta oss via support (at) prepparen.fi.
invoice_icon4

Faktura

Fakturan för prepkursen kommer på posten. Du har rätt att avanmäla dig från prepkursen fram till förfallodagen på fakturan.
 

Avtalsvillkor för MK-tutoring Oy Ab:s prepkurs Prepparen

Detta avtalsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan företaget MK-tutoring Oy Ab och den person som har anmält sig till företagets prepkurs Prepparen (hädanefter används begreppet prepkursdeltagare).

För att en bindande anmälan skall uppstå bör prepkursdeltagaren vara myndig. Ifall detta krav ej uppföljs förutsätts vårdnadshavarens samtycke.

Anmälningen till MK-tutoring Oy Ab:s prepkurs är bindande då elektronisk anmälning mottagits av MK‐tutoring Oy Ab. Anmälningen kan annulleras av prepkursdeltagaren tills MK- tutoring Oy Ab emottagit betalningen av prepkursen, dock senast den dag som är utsatt som förfallodag. Efter denna tidpunkt kan anmälan annulleras av prepkursdeltagaren endast av synnerligen vägande skäl. MK-tutoring Oy Ab erhåller hälften av anmälningsbeloppet ifall annullering sker efter betalning.

Material som delas ut under prepkursen är enligt upphovsrättslag skyddat och får ej kopieras eller vidare distribueras.

MK-tutoring Oy Ab svarar inte för fel eller bristfälligheter i materialet som delas ut under prepkursen. Ifall det förekommer avvikelser i informationen mellan läroplanen och i det material som delats ut under prepkursen har informationen i läroplanen företräde.

MK-tutoring Oy Ab bär inte ansvar ifall deltagarnas förväntningar inte uppfylls, ifall det inte beror på vårdslöshet från MK‐tutoring Oy Ab:s sida.

Premium: Allmänna villkor för användningen av kursportalen

PrepkursPremium-kurs