Att vara föreläsare - din coach inför urvalsprovet

 

Att vara föreläsare på Prepparens prepkurs är lite som att vara tränare för en idrottare som förbereder sig för en viktig tävling. Motivationen hos dig som kursdeltagare är hög, eftersom du har viljan att komma in på den handelshögskola som du söker till. Min uppgift är att kanalisera den här motivationen till de saker som verkligen hjälper dig att komma in. I det här inlägget kommer jag att nämna några av de saker som min erfarenhet har lärt mig att är viktigt i rollen som föreläsare för en prepkurs.

En del av mitt arbete går ut på att lyfta fram det viktigaste ur materialet, så att du vet vad du ska fokusera på. Det är ganska mycket material som ska gås igenom till urvalsprovet, så jag tror att det är viktigt att förkorta och att ge en överblick över vad materialet handlar om. Jag tror också att det är viktigt att kontinuerligt sätta saker i sitt sammanhang och att hela tiden se till att du vet hur exempelvis de olika kapitlen i inträdeslitteraturen hänger ihop. Det underlättar för dig när du sedan läser på egen hand.

En annan viktig dimension av att vara föreläsare är att se till att du förstår vad du läser. Min erfarenhet är att skriven litteratur är relativt dålig på att förmedla till exempel grafiska modeller. Då blir det min uppgift att rita upp modellerna och visa för dig hur olika förändringar sker och hur du själv kan använda modellen. När det gäller nationalekonomiska frågor brukar jag försöka poängtera att du kan ta dig an ett problem från tre olika håll; intuitivt, grafiskt och matematiskt. Intuitivt betyder att du har lärt dig förstå ett fenomen så bra att du med logik kan lösa uppgiften, grafiskt betyder att du kan rita upp en situation i en modell och använda modellen för att analysera problemet och den matematiska lösningsmetoden går ut på att använda färdiga ekvationer för att lösa problemet. Dessa metoder kompletterar varandra och jag försöker vara noga med att du lär dig angripa ett problem från flera olika håll. Det som jag ser som min viktigaste uppgift när det kommer till förståelse är dock att förse dig med exempel som förklarar teorin i praktiken. I tidigare års prepkurser har jag sett att det viktigaste för att kursdeltagarna ska förstå vad jag menar är att jag använder exempel som de själva enkelt kan relatera till, eftersom du då lättare kommer ihåg vad vi har pratat om.

En svår aspekt av att coacha dig och andra inför urvalsprovet är att jag inte vet vilken inlärningsmetod som passar dig bäst. Vissa gillar att lyssna, vissa gillar att läsa och vissa gillar att jobba med uppgifter på egen hand. Då gäller det att jag har en bra kommunikation med dig så att vi skräddarsyr undervisningen så att du får ut så mycket som möjligt av den. Det är för din skull vi drar den här kursen. Vi har också försökt bredda vårt utbud vid sidan av den fysiska prepkursen med bland annat en e-kurs och en frågeapp, så att du kan lära dig på dina egna villkor och när det passar dig.

Avslutningsvis vill jag poängtera den kanske viktigaste punkten av alla: Fråga om det är något du inte förstår, något du undrar över eller något du vill veta mera om. Säg också till om det är något du skulle vilja göra på ett annat sätt. Vi föreläsare finns här för dig, och vi vill att du ska kunna prestera maximalt. För att sänka tröskeln för dig att fråga frågor eller att ge feedback på kursen har vi utvecklat ett forum, där du enkelt kan ställa frågor eller ta del av svar på andra personers frågor. Den enda dumma frågan är den som inte ställs.

Sammanfattningsvis känner jag att min största uppgift som din coach inför urvalsprovet är att få dig att känna dig trygg i dina studier. Trygg för att du vet vad du ska plugga på och hur det lönar sig att plugga på det. Trygg för att du vet att du kan påverka dina studier så att de passar just dig. Och trygg för att du vet att du alltid har någon att fråga när du undrar något. På det här viset kan du på bästa sätt använda din motivation för att nå ditt mål: Att komma in på en handelshögskola.

Har du anmält dig till Prepparens prepkurs? Ifall inte, går det ännu bra att anmäla sig till vår digitala prepkurs på https://kurs.prepparen.fi. Mer information om Prepparen Appen hittar du på https://www.prepparen.fi/app.

Lucas Mattsson,

Föredetta föreläsare på Prepparen