Historia
3 av 3

1. Introduktion till historiedelen

Den nya videon omfattar de 3 första lektionerna av preppkursens ekonomihistoriska del, med liknande ämnen som i den äldre videon 1 + de två extravideorna: 1) introduktion till forskningsdisciplinen historia och historieforskning, 2) forskningsmetoder (bl. a. ekonomihistoriska perspektivets nytta för forskning av politiska och sociala utvecklingar) samt 3) källor, källkritik (inkl. C-14-metoden) & historiebruk.

Introduktion och historieforskning
Det viktigaste under den här föreläsningen är att du förstår vad historia är för något.

Tänk helt konkret, vad handlar historia om? Är det endast människor, eller har hela samhällen formats under en historisk process? Det viktigaste är, oberoende vilket ämne du läser, att du alltid funderar på vilket sätt du har nytta av ämnet. Det hjälper dig också att bli mera motiverad att studera ämnet på djupet.

Vad kan vi har för nytta av historia? Fundera kring om vi människor kan lära oss av historien? Vad tror du själv? Det viktigaste är dock att du alltid kan motivera varför du har vissa åsikter. Exempelvis om du tycker att vi kan lära oss något av historien är det viktigt att du argumenterar för varför du är av den åsikten. Om du däremot tycker att vi inte kan lära oss av historien, ska du förklara varför!

Till vad kan man använda historia? Tänk helt praktiskt, på vilket sätt kan du använda historia i exempelvis ditt arbete eller i studierna? Ett ganska bra exempel, som du säkert sett, är att många företag som gör reklam för sina produkter ofta beskriver antingen företagets eller produktens historia, för att skapa ett brand och ge en bild av att det är en bra produkt som varit med länge i människors vardag. Det här är ett sätt som man kan använda historia för komersiella syften, men det finns givetvis politiska, ideologiska, religiösa osv.

Tänka kritiskt är också en av de viktigaste delerna med att lära sig att studera historia. Men det gäller givetvis också övrigt i samhället och i andra ämnen som du studerar. Var nyfiken och försök få reda på så mycket som möjligt om något före du bildar en åsikt!


De första människorna

  • Anser att första kapitlet kan skumm läsas igenom men ingen större vikt tror jag behövs fästas på kapitlet. Se till att du vet vad de första människorna livnärde sig på.

Fångst- & samlankulturens levnadssätt

  • Man livnärde sig på fiske, jakt och på att samla växter
  • Fångst-/samlarkultur : Levde på djurens villkor och naturens krafter
  • Jämlikt: Ingen hade egendom som gav dem makt, krig/dödande ej vanligt & kvinnan hade stor roll
  • Männen jagade, kvinnor och barn samlade ätbara växter