16. Penningpolitik


Pengar och penningpolitik


Penningmängden enligt de mått ECB givit:

M1 – snäva penningmängden, det består av sedlar och mynt, samt brukskonton.

M2 – mäter både M1 och pengar som är bundna i tidsbundna depositioner

M3 – består sedan av M2 och olika typer av penningmarknadsinstrument.


Skillnaden mellan dessa tre är främst hur pass tillgängliga pengarna är. M1 kan användas som pengar genast, M2 är tidsbundet. De penningmarknadsinstrument i M3 kan endast förvandlas till pengar om de säljs på penningmarknaden.

  • Penningpolitiken är den ekonomiska politik som berör penningmängden och räntenivån på marknaden
  • Centralbankerna ansvarar för penningpolitiken (ECB styr penningpolitiken i Finland)
    • Centralbankerna har ensamrätt att ge ut sedlar och mynt och kan på så sätt påverka den fysiska penningmängden på marknaden

ECB använder sig av tre verktyg för att styra penningpolitiken:

  1. Sänka och höja egna styrräntor (Euribor)
  2. Påverka marknadsräntorna genom öppenmarknadsoperationer
  3. Kassareservkrav = bankerna sätter in en del av sina kontantreserver på centralbanken
Avsnitt innehåll