Historia
Uppvärmning före urvalsprovet
3 av 3

9. Bakgrunden till industrialiseringen


Förutsättningarna för industrialiseringen samt de ekonomiska och samhälleliga följderna: 

Bakgrunden till industrialiseringen

I den här första föreläsningen om industrialisering är det viktigt för dig att få ett grepp om vad det handlar om. Kunna förklara enkelt, men ändå tydligt att det var en reolutionerande tid när männskligt arbete började ersättas av maskiner som drevs med fosila bränslen. Maskiner var givetvis inget nytt, men de blev effektivare, byggdes i metall och använde nya energikällor istället för äldre organiska energikällor.

Bakgrunden till industrialisering, det vill säga att människor som tidigare varit jordbrukare, kunde på grund av effektivisering börja arbeta med nya arbetsuppgifter.

Jordbrukets effektivisering, som skedde under industrialiseringen var en förutsättning för att befolkningen kunde öka och att flera kunde börja arbeta med t.ex. industriarbeten. Det här är centralt, om exempelvis jordbruket inte skulle ha genomgått en effektivisering, skulle lika många människor inte ha kunnat lämna landsbygden för att börja arbeta med annat.

Befolkningsökningen sker under industrialiseringen och om ni ser på statistik finns det ett tydligt sammband att detta sker under 1800—talet. Kom ihåg också att det här gäller främst Europa, och att vi även måste kunna fundera kring hur stor kommer världens befolkning att vara när U-länder genomgår en liknande fas som skedde i Europa på 1800—talet.