Prepparen Premium

Anmälan till Prepparen Premium är nu öppen!

Prepparen Premium - Vårt bästa paket för inträdesprovet till Hanken 2020!

Premium kurspaketet är en kombination av vår traditionella prepkurs och vår digitala e-kurs till ett förmånligare pris.

Träna tillsammans med oss! Prepkursen erbjuder intensiv närundervisning som sammanfattar provmaterialet. I samma paket ingår sakkunniga mentorer som peppar dig att läsa hårdare, simulerat inträdesprov som förbereder dig mentalt, och roligt studieliv tillsammans med dina kurskamrater. Kursen äger rum efter påsklovet vid Studentkåren i Åbo under 14-23.4.2020. Mera information finns här.
Prokrastinera mindre med hjälp av våra material! E-kursen sammanfattar kursinnehållet i enkla videoklipp som du kan använda som hjälpmedel då du har svårt att komma igång med läsandet på egen hand. Efter varje video ställs en flervalsfråga du kan svara på för att repetera det du lärt dig. Teorin finns också sammanfattad i löpande text under varje video, vilket stöder förståelsen av innehållet. E-kursen kan redan börja utnyttjas under studentskrivningar, eftersom inträdesprovsmaterialet baserar sig på gymnasiekurser. E-kursen lämpar sig också för den som vill förbereda sig inför prepkursen, och få ännu mera ut av närundervisningen. E-kursen blir alltid tillgänglig på våra sidor inom några timmar, efter att du fyllt i en anmälan.

När? – 14-23.4.2020

Var? – Studentkåren i Åbo

Vad? – 45h fysiska föreläsningar + 57st videoföreläsningar + simulerat inträdesprov + personlig mentor + kurskompendium + akademisk sitz

Pris? – 457€

 

 Prepkurs

 E-kurs

 App

 

Öppna anmälningssidan

Fyll i genast blanketten på anmälningssidan för att försäkra din plats på årets kurs! Platserna delas ut i anmälningsordning.
 

Föreläsarna

Amos Airola

Föreläsare i historia | Kursansvarig


Utrustad med ett personligt intresse för antik historia, och studier i både ekonomi och teologi, kommer Amos Airola att föreläsa historia på prepkursen i år. Hans bakgrund garanterar rätt infallsvinkeln för att tillämpa historia ur ett ekonomiskt perspektiv. Vidare anavarar han för kursens praktiska arrangemang.
När ni förstår ekonomins roll i historiska utvecklingen, kommer er världsbild att revolutioneras. Jag ser fram emot att få förmedla mina insikter vidare!

Alina Nordman

Föreläsare i samhällslära


Alina Nordman har en passion för samhällslära som ämne och älskar att föreläsa. Hon studerar ekonomi på heltid. Hennes drivna och ivriga mentalitet garanterar föreläsningar i samhällslära med slagkraft och energi.
Jag är så ivrig att få föreläsa i mitt favoritämne, samhällslära. Grunderna i finans- och penningpolitik är kärnan av all kunskap en framtida ekonom behöver.

Jacob Hjortman

Föreläsare i matematik


Med brett kunnande i matematik och en naturlig benägenhet för att lära andra, kommer Jacob Hjortman att föreläsa på vår prepkurs i år. Han har avlagt kandidatexamen inom matematik, och har även hunnit vara matematiklärare i två gymnasier. Kursen i sannolikhet och statistik är en kurs med viktiga tillämpningsområden som Jacob gillar att undervisa.
Jag tycker kunskaper i statistik är väldigt viktiga för att kunna förstå världen. Vi bombaderas dagligen med statistisk information som lätt vilseleder oss om den inte tolkas på rätt sätt.