Prepparen Premium

Anmälan till Prepparen Premium är nu öppen!

Prepkursen i Åbo inställd på grund av coronaviruset. E-kursen finns fortfarande tillgänglig här.

(Prepparen Premium - Vårt bästa paket för inträdesprovet till Hanken 2020!
Premium kurspaketet är en kombination av vår traditionella prepkurs och vår digitala e-kurs till ett förmånligare pris.

Träna tillsammans med oss! Prepkursen erbjuder intensiv närundervisning som sammanfattar provmaterialet. I samma paket ingår sakkunniga mentorer som peppar dig att läsa hårdare, simulerat inträdesprov som förbereder dig mentalt, och roligt studieliv tillsammans med dina kurskamrater. Kursen äger rum efter påsklovet vid Studentkåren i Åbo under 14-23.4.2020. Mera information om prepkursen finns här.
Prokrastinera mindre med hjälp av våra material! E-kursen sammanfattar kursinnehållet i enkla videoklipp som du kan använda som hjälpmedel då du har svårt att komma igång med läsandet på egen hand. Efter varje video ställs en flervalsfråga du kan svara på för att repetera det du lärt dig. Teorin finns också sammanfattad i löpande text under varje video, vilket stöder förståelsen av innehållet. E-kursen kan redan börja utnyttjas under studentskrivningar, eftersom inträdesprovsmaterialet baserar sig på gymnasiekurser. E-kursen lämpar sig också för den som vill förbereda sig inför prepkursen, och få ännu mera ut av närundervisningen. E-kursen blir alltid tillgänglig på våra sidor inom några timmar, efter att du fyllt i en anmälan. Mera information om E-kursen här.

När? 14-23.4.2020

Var? Studentkåren i Åbo

Vad? 45h fysiska föreläsningar + 57st videoföreläsningar + simulerat inträdesprov + personlig mentor + kurskompendium + akademisk sitz

Pris? 457€

 

 Prepkurs

 E-kurs

 App

 

Öppna anmälningssidan

Fyll i genast blanketten på anmälningssidan för att försäkra din plats på årets kurs! Platserna delas ut i anmälningsordning.
 

Föreläsarna

Amos Airola

Föreläsare i historia | Kursansvarig


Amos Airola har en sällsynt studiekombination med både studier inom ekonomi och teologi. Teologistudierna har gett honom kunskaper inom forn-, antik-, och medeltida historia samt latin. Ekonomistudierna har därtill gett honom verktyg för att granska historian ur ett ekonomiskt perspektiv. Hans egen far, som är historiker, har dessutom drillat honom med frågor om ämnet under hela hans uppväxt. Amos fick stipendium i gymnasiet för sina prestationer i studentexamen, och därpå blev han antagen till Helsingfors teologiska fakultet som andra bästa sökande av 300 personer. Han kom också in till Handelshögskolan vid Åbo Akademi med en rejäl marginal då han sökte dit. Under föreläsningarna kommer han att dela med sig av sina tips bakom den goda studieframgången. Han ansvarar också för kursens praktiska arrangemang.
När ni förstår ekonomins roll i historiska utvecklingen, kommer er världsbild att revolutioneras. Jag ser fram emot att få förmedla mina insikter vidare!

Alina Nordman

Föreläsare i samhällslära


Alina Nordman är ekonomistuderande, och redan under gymnasiet fokuserade hon starkt på samhällslära som ämne. Det var vidare hennes favoritämne att läsa till under studentskrivningarna, och hon läste ämnet utförligt därefter till inträdesproven. Nu kommer hon att dela allt hon lärt sig under processen, dessutom kompletterat med all ytterlig kunskap hon anammat under sina studier i Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Alinas personlighet är idérik, självsäker och väldigt passionerad. Spänn fast säkerhetsbältet innan du kommer till hennes föreläsningar. Kraftiga och inspirerande stunder utlovas!
Jag är så ivrig att få föreläsa i mitt favoritämne, samhällslära. Grunderna i finans- och penningpolitik är kärnan av all kunskap en framtida ekonom behöver.

Jacob Hjortman

Föreläsare i matematik


Jacob Hjortman njöt redan under grundskolan av att instruera sina klasskamrater på mattetimmarna. Idag är han kandidat i matematik, och har även hunnit fungera som matematiklärare i två gymnasier, trots att han huvudsakligen ännu studerar. Vi är ytterst glada över att ha fått en så kunnig matematiklärare på vår kurs! Kursen i sannolikhet och statistik är en kurs med viktiga tillämpningsområden som Jacob gillar att undervisa. Inför kursen har han kompletterat sina kunskaper genom att studera matematikuppgifterna från tidigare inträdesprov till handelshögskolorna.
Jag tycker kunskaper i statistik är väldigt viktiga för att kunna förstå världen. Vi bombaderas dagligen med statistisk information som lätt vilseleder oss om den inte tolkas på rätt sätt.