Prepkurs

Anmälan till prepkursen är nu öppen!

 
Prepkursen inställd på grund av coronaviruset. E-kursen finns fortfarande tillgänglig här.

(Upplev vår berömda prepkurs till Hanken 2020!
Kom igång med ditt läsande i god tid! Vi serverar en omfattande överblick av hela provmaterialet i lättsmält form. Istället för att ligga hemma under läslovet, har du orsak att vakna tidigt för att motiveras och inspireras på våra föreläsningar. Vare sig du just skrivit studenten, blivit hemförlovad från militären eller arbetat hela våren, kan du snabb och bekvämt lära dig innehållet på vår kurs. Efter kursen är du bekant med allt material, vilket underlättar läsandet och repeterandet på egen hand under resten av våren fram till inträdesprovet.

Under kursen fördjupar vi oss i kursmaterialet som föreläsarna sammanfattat ur flera läroböcker. Vi går igenom bästa studietekniken, mentaliteten och strategin för inträdesprovet. Dessutom kommer kursdeltagarna tilldelas mentorer som ställer delmål för läsandet och peppar deltagarna fram till urvalsprovet. Mentorerna är studerande i ekonomi och kan kontaktas närsomhelst med frågor. Kursen avslutas med ett simulerat inträdesprov som ger deltagarna en bra insikt om vilken nivå deras kunskaper ligger på.

Kursen äger rum vid Studentkåren i Åbo, vilket ger försmak på akademisk livsstil. Vid Kåren går det vidare att luncha till ett förmånligt pris. Under kursen finns också möjlighet till att umgås med mentorerna på after work, och delta i en akademisk sitz tillsammans med Merkantila Klubben. Vi vill ge våra deltagare extra studiemotivation genom att uppvisa roligt studieliv som lockbete.

Prepkursen 2020 startar tisdagen den 14.4.2019 klockan 8:45 vid Studentkåren. En vanlig dag på prepkursen har föreläsningar mellan kl. 9-16. Veckosluten kommer att vara lediga. Kursen avslutas torsdagen den 23 med simulerat inträdesprov och genomgång av provet.


När? 14.-23.4.2020

Var? Studentkåren i Åbo

Vad? 45h fysiska föreläsningar + simulerat inträdesprov + personlig mentor + kurskompendium + akademisk sitz

Pris? 379€
)

 

Öppna anmälningssidan

Fyll i genast blanketten på anmälningssidan för att försäkra din plats på årets kurs! Platserna delas ut i anmälningsordning.
 
 

Föreläsarna

Amos Airola

Föreläsare i historia | Kursansvarig


Amos Airola har en sällsynt studiekombination med både studier inom ekonomi och teologi. Teologistudierna har gett honom kunskaper inom forn-, antik-, och medeltida historia samt latin. Ekonomistudierna har därtill gett honom verktyg för att granska historian ur ett ekonomiskt perspektiv. Hans egen far, som är historiker, har dessutom drillat honom med frågor om ämnet under hela hans uppväxt. Amos fick stipendium i gymnasiet för sina prestationer i studentexamen, och därpå blev han antagen till Helsingfors teologiska fakultet som andra bästa sökande av 300 personer. Han kom också in till Handelshögskolan vid Åbo Akademi med en rejäl marginal då han sökte dit. Under föreläsningarna kommer han att dela med sig av sina tips bakom den goda studieframgången. Han ansvarar också för kursens praktiska arrangemang.
När ni förstår ekonomins roll i historiska utvecklingen, kommer er världsbild att revolutioneras. Jag ser fram emot att få förmedla mina insikter vidare!

Alina Nordman

Föreläsare i samhällslära


Alina Nordman är ekonomistuderande, och redan under gymnasiet fokuserade hon starkt på samhällslära som ämne. Det var vidare hennes favoritämne att läsa till under studentskrivningarna, och hon läste ämnet utförligt därefter till inträdesproven. Nu kommer hon att dela allt hon lärt sig under processen, dessutom kompletterat med all ytterlig kunskap hon anammat under sina studier i Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Alinas personlighet är idérik, självsäker och väldigt passionerad. Spänn fast säkerhetsbältet innan du kommer till hennes föreläsningar. Kraftiga och inspirerande stunder utlovas!
Jag är så ivrig att få föreläsa i mitt favoritämne, samhällslära. Grunderna i finans- och penningpolitik är kärnan av all kunskap en framtida ekonom behöver.

Jacob Hjortman

Föreläsare i matematik


Jacob Hjortman njöt redan under grundskolan av att instruera sina klasskamrater på mattetimmarna. Idag är han kandidat i matematik, och har även hunnit fungera som matematiklärare i två gymnasier, trots att han huvudsakligen ännu studerar. Vi är ytterst glada över att ha fått en så kunnig matematiklärare på vår kurs! Kursen i sannolikhet och statistik är en kurs med viktiga tillämpningsområden som Jacob gillar att undervisa. Inför kursen har han kompletterat sina kunskaper genom att studera matematikuppgifterna från tidigare inträdesprov till handelshögskolorna.
Jag tycker kunskaper i statistik är väldigt viktiga för att kunna förstå världen. Vi bombaderas dagligen med statistisk information som lätt vilseleder oss om den inte tolkas på rätt sätt.