Prepkurs

Anmälan till prepkursen är nu öppen!

 

Upplev vår berömda prepkurs till Hanken 2020!


Kom igång med ditt läsande i god tid! Vi serverar en omfattande överblick av hela provmaterialet i lättsmält form. Istället för att ligga hemma under läslovet, har du orsak att vakna tidigt för att motiveras och inspireras på våra föreläsningar. Vare sig du just skrivit studenten, blivit hemförlovad från militären eller arbetat hela våren, kan du snabb och bekvämt lära dig innehållet på vår kurs. Efter kursen är du bekant med allt material, vilket underlättar läsandet och repeterandet på egen hand under resten av våren fram till inträdesprovet.

Under kursen fördjupar vi oss i kursmaterialet som föreläsarna sammanfattat ur flera läroböcker. Vi går igenom bästa studietekniken, mentaliteten och strategin för inträdesprovet. Dessutom kommer kursdeltagarna tilldelas mentorer som ställer delmål för läsandet och peppar deltagarna fram till urvalsprovet. Mentorerna är studerande i ekonomi och kan kontaktas närsomhelst med frågor. Kursen avslutas med ett simulerat inträdesprov som ger deltagarna en bra insikt om vilken nivå deras kunskaper ligger på.

Kursen äger rum vid Studentkåren i Åbo, vilket ger försmak på akademisk livsstil. Vid Kåren går det vidare att luncha till ett förmånligt pris. Under kursen finns också möjlighet till att umgås med mentorerna på after work, och delta i en akademisk sitz tillsammans med Merkantila Klubben. Vi vill ge våra deltagare extra studiemotivation genom att uppvisa roligt studieliv som lockbete.

Prepkursen 2020 startar tisdagen den 14.4.2019 klockan 8:45 vid Studentkåren. En vanlig dag på prepkursen har föreläsningar mellan kl. 9-16. Veckosluten kommer att vara lediga. Kursen avslutas torsdagen den 23 med simulerat inträdesprov och genomgång av provet.


När? – 14.-23.4.2020

Var? – Studentkåren i Åbo

Vad? – 45h fysiska föreläsningar + simulerat inträdesprov + personlig mentor + kurskompendium + akademisk sitz

Pris? – 379€

 

Öppna anmälningssidan

Fyll i genast blanketten på anmälningssidan för att försäkra din plats på årets kurs! Platserna delas ut i anmälningsordning.
 
 

Föreläsarna

Amos Airola

Föreläsare i historia | Kursansvarig


Utrustad med ett personligt intresse för antik historia, och studier i både ekonomi och teologi, kommer Amos Airola att föreläsa historia på prepkursen i år. Hans bakgrund garanterar rätt infallsvinkeln för att tillämpa historia ur ett ekonomiskt perspektiv. Vidare anavarar han för kursens praktiska arrangemang.
När ni förstår ekonomins roll i historiska utvecklingen, kommer er världsbild att revolutioneras. Jag ser fram emot att få förmedla mina insikter vidare!

Alina Nordman

Föreläsare i samhällslära


Alina Nordman har en passion för samhällslära som ämne och älskar att föreläsa. Hon studerar ekonomi på heltid. Hennes drivna och ivriga mentalitet garanterar föreläsningar i samhällslära med slagkraft och energi.
Jag är så ivrig att få föreläsa i mitt favoritämne, samhällslära. Grunderna i finans- och penningpolitik är kärnan av all kunskap en framtida ekonom behöver.

Jacob Hjortman

Föreläsare i matematik


Med brett kunnande i matematik och en naturlig benägenhet för att lära andra, kommer Jacob Hjortman att föreläsa på vår prepkurs i år. Han har avlagt kandidatexamen inom matematik, och har även hunnit vara matematiklärare i två gymnasier. Kursen i sannolikhet och statistik är en kurs med viktiga tillämpningsområden som Jacob gillar att undervisa.
Jag tycker kunskaper i statistik är väldigt viktiga för att kunna förstå världen. Vi bombaderas dagligen med statistisk information som lätt vilseleder oss om den inte tolkas på rätt sätt.