Varför du ska börja studera ekonomi

 

En ekonomiemagister ger en flera möjligheter i framtiden. Att studera ekonomi vid en handelshögskola i Finland ger en flera olika färdigheter, och det går att kombinera ett huvud- och biämne enligt ens egna preferenser. Funderar du på att söka in i en handelshögskola i Finland, kan det vara bra att tänka på vad du kan få ut av det också, för att se ifall det är för dig, och sedan börja förbereda dig för att bli en av de antagna till handelshögskolan.

I grund och botten ger en ekonomiutbildning en bredare förståelse om vad som pågår i världen och beroende på vilka ämnen du väljer att satsa mer på, får du en bättre inblick i det ämnet. Några allmänna färdigheter som en ekonomiemagisterexamen ger är bättre problemlösnings- och beslutsfattningsförmåga då du lär dig mer om omvärlden samt utvecklat analytiskt och kritiskt tänkande. Dessutom får du förbättrade kommunikationsförmågor i både skrift och tal då du får skriva olika slags texter, och hålla olika föredrag för varierande examinatorer.

Jämfört med att studera på ett gymnasium eller ett yrkesinstitut, är högskolestudier mycket friare. Du får alltså därmed en mycket utvecklad organisationsförmåga, då du själv får ansvara även över när och hur du läser. Detta ser flera som en utmaning men flera som en stor lättnad efter att ha blivit antagen till en handelshögskola. Speciellt ifall du väljer att studera i en stad som kräver att du flyttar, ger det dig mycket frihet och chans att bli mer självständig.

Några exempel på studieinriktningar du kan välja mellan är nationalekonomi, redovisning eller informationssystem på Handelshögskolan vid Åbo Akademi. På Åbo Akademi kan du även kombinera ekonomiestudier med något annat ämne, som att ta ett biämne inom masskommunikation eller psykologi om det intresserar dig mer. Vill du hellre studera i Vasa kan du välja exempelvis Entreprenörskap och företagsledning som huvudämne, eller i Helsingfors satsa på marknadsföring vid Hanken Svenska Handelshögskolan.

Väljer du att börja studera ekonomi har du även möjlighet att bli medlem i en förening för ekonomistuderande, och då är du samtidigt med i Finlands Ekonomer. Är du exempelvis med i Åbos ämnesförening Merkantila Klubben är du samtidigt också med i en större helhet eftersom det finns flera liknande studentkårer runt om i Finland (se en lista här). Detta ger dig olika möjligheter och väljer du att bli aktiv i någon av dessa får du garanterat ännu mer ut av din studietid - förutom flera nya kompisar!

Fördelar med att börja studera ekonomi:

  • Du lär dig förstå omvärlden bättre
  • Du kan få ett bra jobb
  • Du kan hitta vad du vill göra
  • Du kan bli aktiv inom studentkåren/ämnesföreningen och via det få en ännu bättre inblick i hur allting fungerar
  • Du träffar flera nya människor, som blir både väldigt goda vänner och värdefulla kontakter

Väljer du att börja studera ekonomi gäller det för dig att få ansökan inskickad och klara av Hankens urvalsprov. Provet sker nu genom att du först och främst prioriterar till vilken skola du helst vill till, och sedan klarar av provet som är den 6.6.2017. Tidigare har det varit så att det har varit ett skilt prov för Handelshögskolan vid Åbo Akademi, och från våren 2016 är det samma Hanken inträdesprov till alla tre ekonomiutbildningar. Ofta har det varit flera hundra studeranden som söker in och enbart en bråkdel kommer in. Då man väl är universitetsstuderande ser man att det verkligen var värt att fortsätta läsa även efter studentskrivningarna, för att få en bra utbildning och kunna studera det man verkligen brinner för!

Vi på Prepparen är ditt stöd inför urvalsprovet till Hanken! Vi erbjuder fyra olika stöd för din inlärning av inträdeslitteraturen, vi har alltså en fysisk prepkurs i Åbo, en e-kurs som du kan gå på distans, Prepparens App för iOS samt en premium-kurs för dig som vill ha hela paketet. Välj det sätt som passar dig bäst för att komma steget närmare att kunna börja studera ekonomi.

Kontakta oss på support@prepparen.fi om du vill höra mer om våra fyra stödmöjligheter inför urvalsprovet till Hanken, eller läs mer på vår hemsida!