Avtalsvillkor

Dessa avtalsvillkor gäller nätbutiken på Prepparens E-kursportal (https://prepparen.fi), som ägs av MK-tutoring Oy AB, Domkyrkotorget 1, 20500 Åbo, FO-nummer 2392687-7.

Genom att göra inköp i nätbutiken godkänner du dessa villkor och förbinder dig till att följa dem. På dessa villkor tillämpas finsk lagstiftning.

 1. Allmänt
 • Upphovsrätten för det material som tillhör kurserna, tillsammans med design, text och grafik tillhör MK-tutoring Oy Ab. Alla rättigheter är reserverade. Inget av detta material får kopieras eller omfördelas utan MK-tutoring Oy Ab:s skriftliga medgivande. Du kan dock ladda ner kursmaterial för att skapa utskrift för eget bruk.
 • Den elektroniska leveransen av digitalt innehåll påbörjas direkt efter betalningen har godkänts (Konsumentskyddslagen 6 kap. 15 § 2 mom.). Konsumenten har åtkomst till innehållet ända tills kursens slutdatum, vilket anges på produktbeskrivningen i nätbutiken.
 • Användarkonton som används för åtkomst till innehållet är personliga och omfördelning av kontoinformation är strikt förbjudet. Omfördelning av kontoinformation tolkas som direkt brott mot upphovsrättslagen.
 1. Betalningssätt
 • Produkterna betalas i samband med beställningen. Betalningen sker via betalningsförmedlingstjänsten Checkout.fi. Vänligen följ givna anvisningar vid betalning. Tilläggsinformation om Checkout.fi finns att hämta från Checkout -tjänstens betalningsvillkor
 1. Ångerrätt
 • Enligt konsumentskyddslagens 6 kap. 16 § har konsumenten inte ångerrätt om elektronisk leverans av digitalt innehåll har påbörjats innan ångerfristen har löpt ut, om konsumenten har gett sitt uttryckliga förhandssamtycke till detta. Detta förhandssamtycke anses ha blivit given då konsumenten godkänner dessa villkor.
 • Enligt det som konstaterades ovan, har konsumenten inte den ångerrätt som anges i konsumentskyddslagens 6 kap. 14 § vid inköp gjorda i nätbutiken.
 1. Begränsningar
 • Det digitala innehållet som tillhandahålls enligt detta avtal är kompatibelt med alla moderna webbläsare. Användning av innehållet kräver en dator, smartphone eller surfplatta samt internetanslutning. Konsumenten är ansvaring för anskaffningen av ovannämnd utrustning, samt för relaterade kostnader. MK-tutoring Oy Ab är inte ansvarig för möjlig inkompatibilitet mellan innehållet och konsumentens utrustning.
 • Det digitala innehållet tillhandahålls efter bästa förmåga. Konsumenten är inte berättigad till ersättningar vid korta avbrott i tillhandahållandet av det digitala innehållet.
 • MK-tutoring Oy Ab svarar inte för fel eller bristfälligheter i materialet som delas ut under prepkursen. Ifall det förekommer avvikelser i informationen mellan inträdeslitteraturen och i det material som delats ut under prepkursen har informationen i inträdeslitteraturen företräde.
 • MK-tutoring Oy Ab bär inte ansvar ifall deltagarnas förväntningar inte uppfylls, ifall det inte beror på vårdslöshet från MK‐tutoring Oy Ab:s sida.
 • MK-tutoring Oy Ab tar inget ansvar över konsumentens prestationer i urvalsproven