Historia
3 av 3

Extra: Användning av historiska källor

Användning av källor

Det viktigaste i den här föreläsningen är att du lär dig fårstå hur viktigt källkritik är i forskning. Inte endast i historisk forskning, utan överhuvudtaget i samhället.

Kom ihåg att källkritik är viktigt för att värdera om information är sannolik, trovärdig och verklighetsförankrad. Det vill säga om det är sant eller falskt.

Förfalskningar är inte ovanliga och kan ofta hänga ihop med att personer vill använda historia för olika syften, det vill säga historiebruk.

Kom ihåg också att fundera på om en källa är en förstahandskälla eller en sekundärkälla. De flesta artiklar, böcker eller filmer som vi läser eller ser som behandlar historia är ofta sekundärkällor, vilket innebär att dessa källor återberättar något som finns författat i en primärkälla.

Exempelvis de läroböcker som ni läst i historia i gymnasiet är sekundärkällor, det vill säga återberättar sådant som skrivits i andra källor.

Som historiker och akademiker får du ofta fungera som en detektiv, det vill reda ut olika saker, och i dessa fall är källkritik en av de viktigaste redskapen.