Historia
3 av 3

Extra: Forskningsmetoder

Forskningsmetoder

Om vi vill få fram information ur olika källor, är det också viktigt att vi funderar hur vi får fram informationen och med vilken metod.

Vill vi studera saker på djupet, kommer vi att använda oss av en kvalitativ metod. Med hjälp av en kvalitativ metod kan vi fram information om ett mera begränsat ämne, exempelvis en kungs eller bondes liv under 1700—talet. Men mera generellt om hur samhället såg ut under exempelvis 1700—talet, kan vi inte få genom att endast studera ett eller några fallstudier, utan då måste vi studera ämnet på bredden.

Om vi vill studer mera allmänt t.ex. om samhället kan vi däremot använda oss av en kvantitativ metod, vilket innebär att vi använder oss av statistik eller andra typer av räkenskaper.

Det är även viktigt att ni förstår skillnaden mellan humanistiska vetenskaper och naturvetenskaper. Vilken är att vi inte kan mäta fakta och resultat på samma sätt inom humanistiska ämnen.

Tänk också på källorna, att de givetvis påverkar vilket svar vi får när vi gör en foskning. Om du exempelvis använder dig av källor som avspeglar vissa åsikter, kommer dessa även att synnas i din forskning.

Kontexten för historisk forskning är också viktig, det vill säga funder i vilket sammanhang och av vem har ett visst historiskt verk författats.